BAKGRUND & FORSKNING


I botten har jag ett stort intresse för historia varför jag väldigt ofta försökt sätta mig in i hur livet gestaltade sig i svunnen tid. Närliggande till detta har jag även bedrivit släktforskning kring mina anförvanter som i huvudsak alla kommer från nordvästra Skåne. I samband med ett arvskifte år 2007 tilldelades jag två Amerikakoffertar, den ena hade tillhört min morfar och den andra min mormor. Det roliga var att båda koffertarna innehöll travar med vykort samt brev och foton kopplade till mina anförvanters emigrationsresor till USA i början av 1900-talet.

 

Efter att jag hade spaltat upp platser och tidpunkter från vykorten skapades en ”resplan” för mig. Jag ville nämligen ge mig på att resa ”i fotspåren”. Det började som ett par turistresor men gick sedan över till fyra regelrätta ”forskningsresor”, upplagda efter mina släktningars förehavanden. Lokala muséer besöktes för informationsinsamling och en mängd sakkunniga kontaktades. När resorna var avslutade hade jag besökt alla de ställen mina släktingar vistats på, förutom norra Alaska.

 

Allt jag nämnt ovan gav mig så mycket information att jag i början av 2016 kunde börja skriva denna roman. En bok som jag ville skulle innehålla mycket fakta och samtidigt vara så spännande att det blev en ”bladvändare” för mina läsare. Jag har under skrivandet levt med mina huvudgestalter och förflyttat mig över hundra år tillbaka i tiden. Jag hoppas jag med denna sannsaga kan dela med mig av detta nöje med mina läsare.

Bokens huvudpersoner, Alfred och Rosalie


Här visas huvudpersonerna i boken.

(Klicka på bilden för att göra den större.)

PA121753
PA121754
PA121749
PA121750
PA121751
PA121752
PA121755
PA121756
PA121760
PA121761
Brev

Brev och vykort


Utifrån flera hundra vykort kunde huvud-personernas förflyttningar kartläggas i tid och rum. Det fanns även ett tillräckligt antal brev för att förstå vad som egentligen hänt. Här visas några enstaka exempel.  (Klicka på bilden för att göra den större.)

Bilder från Nome


En av de mera spännande platserna som Alfred och Martin besökte var Nome nästan längst norrut i Alaska. En sträcka på 350 svenska mil från Seattle som man fick färdas på dragiga båtar. Men framme väntade en guldhysteri utan dess like. (Klicka på bilden för att göra den större.)

Front street
Nome2
Nome5
Nome3
Nome4
Nome6
secondclasssaloonNOME
CleanUpNome
ResaNOME
Nome Guld
AlfredsKlocka R
AlfredsSax
Diary 001
Carabang
RosalieKista
SymaskinArtefakt
Alfreds aktiebrevArtefakt

Samlade artefakter


I sökandet efter information dyker även en del intressanta föremål upp som har anknytning till huvudpersonerna. Det kan vara vitt skilda saker och här visas några. (Klicka på bilden för att göra den större.)

Nu & då


Ofta är det intressant att göra jämförelser mellan hur något ser ut idag och sedan försöka passa in den gamla bilden så exakt det går. Ibland är det lätt att se att det är samma plats man är på och ibland måste man vara listig för att förstå. (Klicka på bilden för att göra den större.)

Wer2
Aberdeen--2
Walter&Andersons
Dempster st
Mauretania
mauretania-col
Biljettpriser 1904
CFTietgen
Olympic 001
OscarII
OskarII
146.MormorsUtv

Fartyg som äventyrarna reste med


I början av 1900-talet öppnades direktlinjer till USA för att slippa gå omvägen över England. Fartygen blev allt snabbare och bekvämare. Huvudpersonerna fick prova på flera av världens stoltheter beträffande fartyg. Här visas några exempel. (Klicka på bilden för att göra den större.)

Forskningsresor


Mycket grundforskning gjordes givetvis hemma i Sverige men det blev även fyra skräddarsydda resor kors och tvärs i USA för att täcka in alla platser där Alfred och Rosalie varit. Inte minst den 350 mil långa tågresan från Chicago till Seattle. Här visas ett litet axplock från resorna. (Klicka på bilden för att göra den större.)

AberdeenRESA
AMTRAKRESA
ForskningsresaTågRESA
FotvandringWashingtonRESA
EvanstonCenterRESA
AndersonvilleRESA
IndianerWARESA
NewHavenRESA
Seattle3RESA
SeattleRESA
SeattleRESA (2)
WashingtonRESA
KartaFORSKNING
AlfredsBetygForskning
DictionaryFORSKNING
KyrkböckerForskning
EllisIsFORSKNING
DawesFORSKNING
census1910FORSKNING
Walters&AndersFORSKNING
EvanstonkartaFORSKNING
ForskarsalFORSKNING
SeattleBokFORSKNING
IndianerWARESA

Forskningsdokument


Forskningen har inneburet att mycket spännande tid har fått ägnas åt informationssökning och pusselläggning. Här visas exempel på några forsknings-objekt (Klicka på bilden för att göra den större.)

Andra historiskt intressanta bilder


Det är så många bilder man vill ta med. Många fler finns lyckligtvis i boken som du finner när du börjar läsa. Men jag kan inte låta bli att bjuda på några bilder till som inte riktigt låter sig kategoriseras under tidigare rubriker. (Klicka på bilden för att göra den större.)

WaltersAlfred 001
Extrablad 002
WaltersReklam 002
Feb2
Nov
karta Evanston
SkickaPengarAndraHistoriskaBilder
WaltersBilAndraHistoriskaBilder
Prisbelönt UtställningANDRAHISTBILDER